Liên lạc

Hoạt động sưởi ấm

Cái lò nhiệt dẫn đầu là một ứng dụng dựa trên nguyên tắc nạp từ. Nó dùng luồng gió xoáy để hâm nóng phần được đặt trong trường nam châm xoay vần. (Phần này là nhạc trưởng kim loại hay không kim loại như graphite.) Dây dẫn nạp (phần tử dẫn đầu), nguồn xoay tần số cao sẽ tạo ra trước một trường điện từ thay đổi. Sau đó, từ trường sẽ tạo thành một cái vòng khi đi qua những bộ dẫn truyền kim loại. Sau đó, sẽ có một dòng chảy do hướng dẫn được tạo ra ở bộ cản của bộ phận để được hâm nóng (thường thì chúng tôi gọi đây là kiểu và nbsp; Cuối cùng là dòng chảy theo dòng dõi hâm nóng sẽ nhanh chóng được nhiệt độ dưới tác động của độ kháng cự của phần, để có thể thực hiện mục đích làm nóng các bộ phận.


A bao gồm cả hệ thống lò sưởi cảm ứng


bao gồm máy tạo nhiệt tần số cao, (nguồn điện), máy biến hình và cuộn dây: Máy phát điện cho, nbsp;

(hệ thống nhiệt cảm ứng tần số cao) chịu trách nhiệm chuyển đổi nguồn điện (dạng 3D-380V/50Hz hay 3P220V/600Hz, hay duy nhất-pha/ choáng;nguồn cung cấp) thành dạng năng lượng tần suất cao, điện, điện cao điện, điện điện cao, và sản lượng điện thấp.

Máy điều khiển lò sưởi kim loại chịu trách nhiệm chuyển đổi tần số cao, điện tử cao và luồng điện hạ cung cấp bởi máy phát điện nóng tần số cao sang chế độ xuất tần suất cao, điện hạ và điện điện lớn. Thêm nữa, máy biến đổi cần phải cô lập hay sửa kết xuất theo các ứng dụng nóng khác nhau. BJDZ Cuộn dây chịu trách nhiệm hình thành tần số cao; từ trường xung quanh nó sau khi đi qua tần số cao, điện hạ và luồng điện lớn. Thông thường, dòng điện càng lớn, sức mạnh từ trường càng cao. Cuộn ống; phải được thiết kế theo hình dạng của phần nóng và vị trí nóng. Nó không giới hạn với ống xoắn ốc hay hình dạng phẳng.
Tin liên quan